[Tuyển Tập 5 Quyển] Hiếu Cổ Đặc San

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2359

[Tuyển Tập 5 Quyển] Hiếu Cổ Đặc San

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt
Cụ Vương Hồng Sển (1902 – 1996), bút hiệu Anh Vương, Vân Đường, Đạt Cổ Trai, là một nhà văn hóa, học giả, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng. Ông được xem là người có hiểu biết sâu rộng về miền Nam và rất được kính trọng trong giới sử học và khảo cổ ở Việt Nam. Sau khi qua đời, ông đã để lại ngôi nhà (Vân đường phủ) và toàn bộ sưu tập đồ cổ của mình cho Nhà nước (tổng cộng 849 cổ vật khác nhau) với hy vọng thành lập một bảo tàng mang tên ông. Năm 2003, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố ngôi nhà mang nhiều dấu tích lịch sử của ông tại địa chỉ: số 9/1 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 14, Quận Bình Thạnh.

Trước khi mất, nhiều sáng tác của cụ được sử dụng nhiều từ ngữ pha cổ, xen nhiều tiếng địa phương, với lối hành văn đôi lúc rề rà, cà kê nhưng bạn đọc chắc chắn dễ thông cảm và thể theo sở nguyện của ông "những nét tốt, đức lành cùng những tật xấu, thói hư, tiếng thơm, tiếng thảo tôi cố giữ y như đã nghe thấy, được biết, chép lại đúng sự thật, ghi dẫu một thời đã qua để làm gương cho hậu thế."